1 » Reklamacje i zwroty2

Producenci

Kontakt

Systemy płatności

  • PayU
  • eserivce
  • BGŻ

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Jeśli pragną Państwo zrezygnować z zakupów (odstąpić od umowy zawartej na odległość), proszę skorzystać z niżej zamieszczonego przykładu. Dokument taki proszę wysłać normalną pocztą lub emailem na adres biuro@suchorz4x4.com

PRZYKŁAD

.......................................................

(miejscowość i data)

Suchorz 4x4

Dariusz Suchorz

ul. Jabłoniowa 32

81-198 Pierwoszyno

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja / My niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy sprzedaży następujących

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Nr zamówienia: ................................................

Data zamówienia: .............................................

Data odbioru towaru: ..............................................

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta (konsumentów)

..........................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Miejscowość, Data: Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

...................................................

...........................................................
Przejdź do strony głównej